PiD Prosjekt

Det er mange utfordringer ved det å gjennomføre byggeprosjekter.

Vi i PiD Solutions har utviklet en løsning som har som mål å ta vare på all dokumentasjon i prosjektet – og tilgjengeliggjøre den for de som skal leve med prosjektet etter at det er fullført. Løsningen ivaretar dagens krav om dokumentasjon, og systemet har verktøy som gjør jobben effektiv.

PiD Prosjekt gjør det enkelt å holde oversikt over alle dokumenter, avtaler og oppgaver knyttet til prosjekter. Som i PiD Drift er systemet bygget opp av ulike moduler, og tilgangsstyring lar deg bestemme hvem av prosjektets medlemmer som skal ha tilgang til hvilke moduler.

product.png

Moduler


Gantt Gantt

Et Gantt-skjema, eller -diagram, er en nyttig måte å vise alle oppgaver og hendelser knyttet til et prosjekt på. På venstre side av skjemaet vises en liste over oppgaver og kalenderhendelser, og langs toppen ser man en tidsskala for hele prosjektets forløp. Alle oppgaver er representert som en tykk linje; lengden og posisjonen på linjen reflekterer startdatoen og sluttdatoen på aktiviteten. Dette gjør at du raskt får oversikt over hva de ulike aktivitetene er, når hver aktivitet starter og slutter, og hvor aktiviteter overlapper med andre aktiviteter. Alle oppgaver som er lagt inn fra oppgavemodulen er synlige i Gantt-skjemaet. Du kan enkelt gjøre endringer på oppgaver og kalenderhendelser direkte i diagrammet i stedet for å gå inn på de enkelte modulene. Aktivitetene i diagrammet kan filtreres ved at man bruker søkefeltet, eller ved å huke av for andre typer filtre i menyen. Diagrammet kan eksporteres til PDF-, PNG- og Excel-format.

Arkiv Arkiv

All dokumentasjon tilknyttet prosjektet lastes opp her. Det kan være alt fra avtaler, FDV, HMS og internkontroller. Arkivet støtter filtyper som er vanlige innenfor byggeprosjekter, og det er mulig å versjonere og tagge filene. Arkivet settes opp etter en mal utarbeidet av våre rådgivere, men man kan enkelt skreddersy malen etter eget ønske. Med tilgangsstyring i PiD Prosjekt bestemmer man hvem som skal ha tilgang til hvilke filer og mapper i arkivet. Når prosjektet er avsluttet, implementeres ny FDV sammen med eksisterende dokumentasjon for eiendommen, slik at nye rutiner kan etableres ved ferdigstillelse.

Oppgaver Oppgaver

Oppgavemodulen i PiD Prosjekt er svært enkel å komme i gang med, men har mye funksjonalitet og stor fleksibilitet for de som trenger å opprette litt mer kompliserte oppgaver. På bare noen få tastetrykk har man opprettet en oppgave med tittel, frist, og hvem som er ansvarlig for å utføre den. Alle oppgaver kan kategoriseres og prioriteres, og man kan legge til flere prosjektmedlemmer med ulike roller på samme oppgave. Man kan også laste opp dokumenter og bilder, legge til sjekklister, kommentere oppgavene og tagge dem. Dersom mange oppgaver knyttes til samme prosjekt, kan man velge å opprette egne oppgave-grupper, slik at man kan kategorisere oppgavene ut fra oppgave-type.

Kalender Kalender

I kalenderen kan du legge inn alle avtaler, møter og frister tilknyttet prosjektet. Kalenderaktivitetene er synlige i Gantt-skjemaet, og er representert med et kalender-ikon. Du kan opprette og endre kalenderhendelser både i Gantt-skjemaet og i kalendermodulen. Kalendermodulen støtter både dagshendelser og hendelser som går over flere dager.

Prosjektmedlemmer Prosjektmedlemmer

Alle brukere som skal ha tilgang til PiD Prosjekt blir registrert av prosjektansvarlig. Ved hjelp av tilgangsstyring på brukergruppene kan man bestemme hvilke prosjektmedlemmer som skal ha tilgang til hvilke moduler i systemet. Man kan også styre hvem som skal få tilgang til å utføre ulike operasjoner innenfor modulene, som å laste opp dokumenter i arkivet, opprette oppgaver og lignende.

Kommunikasjon Kommunikasjon

I PiD Prosjekt har man mulighet til å kommunisere ved hjelp av meldinger både tilknyttet oppgaver og filer i arkivet. I meldingsfeltet kan man tagge andre prosjektmedlemmer slik at de får varsel om at det har kommet inn en ny melding til dem.