Evaluering av dokumentasjon med PiD Score

20.06.2024 AktueltPiD Drift
Evaluering av dokumentasjon med PiD Score

Hva er PiD Score?
PiD Score er en rapport som evaluerer dokumentasjonsgraden til bygget ditt opp mot brann-, internkontroll- og el-forskriftene. For å gjøre det enklere å oppdatere nødvendig dokumentasjon identifiserer rapporten områder som er dekket, i tillegg til eventuelle mangler. Hva som måles bestemmes av lovkrav, samt krav foretaket selv har definert.

Uavhengig av den maksimale poengsummen et bygg kan oppnå, beregnes PiD Score som en prosentandel av oppnådde krav. PiD Score er enkel å forstå; hvis et bygg har en score på 75%, betyr det at bygget har oppnådd 75% av de fastsatte kravene basert på de aktuelle forutsetningene.

Tilpasset vurdering
Alle bygg er unike, og PiD Score tar hensyn til dette ved å vise en tilpasset rapport for hvert enkelt bygg, selv om byggene innenfor samme foretak følger de samme overordnede reglene.

Eksempler på forutsetninger som vurderes:

  • Om bygget har leietakere.
  • Om bygget har kurs levert av PiD Solutions AS.
  • Om bygget har kontrollrunder med QR-koder.
  • Om bygget har full tilgang til arkivet.
Statistikk i PiD Score

Hvorfor bruke PiD Score?
PiD Score viser et oversiktsbilde av det systematiske sikkerhetsarbeidet som er gjennomført, hvordan tiltak er implementert og blir fulgt opp over tid. Dette bidrar til å kontinuerlig forbedre sikkerheten i bygget.

Rapporten fokuserer på aktiviteter knyttet til brann, drift og HMS, men vurderer ikke kvaliteten på dokumentene som er lastet opp i arkivet. Derfor gir den ingen nøyaktig tilstandsrapport for dokumentasjonen i bygget, men den indikerer i hvilken grad sikkerhetsarbeidet er systematisert.

PiD Score effektiviserer driften ved eiendommen, og bidrar i stor grad til å identifisere områder hvor det er behov for forbedringer.