Velkommen, Terje Krogstad

01.11.2023 Aktuelt
Velkommen, Terje Krogstad

Terje er utdannet MSc innenfor medieteknologi fra NTNU med spesialisering i web- og dokumentteknologier. Han har også utdanning innen IT, matematikk og pedagogikk fra samme universitet. Terje har mer enn 15 års erfaring med softwareutvikling og 8 års pedagogisk erfaring som lektor og universitetslektor i videregående skole og på høgskolen i Gjøvik/NTNU. Hans arbeid fokuserer på systemarkitektur og -infrastruktur, apputvikling, webapputvikling og integrasjoner.