PiD Kurs

E-læring er den moderne utgaven av den tradisjonelle fjernundervisningen. I PiD Kurs tas det utgangspunkt i moderne kommunikasjons- og presentasjonsteknologi for å introdusere eleven for fagene. Vi leverer ulike typer e-læringskurs innenfor brann og HMS, og kan også utarbeide egentilpassede kurs på bestilling. Våre rådgivere utvikler stadig nye typer kurs, og kursene er alltid oppdatert iht. nyeste statistikk, standarder og regelverk. Vi leverer også kurs på flere språk.

Kursene kan gjennomføres når som helst, hvor som helst, i alle nettlesere og på alle plattformer.

product.png

Oversikt over godkjente kurs og kursdiplomer registreres på eiendommen i PiD Drift. Ansvarlig hos hver enkelt leietaker mottar e-post fra systemet dersom gyldigheten på ansattes kurs er løpt ut, eller er i ferd med å løpe ut. Hver kurselev registerer seg selv ved oppstart av kursene, slik at ingen forhåndsregistrering er nødvendig.

E-læring fungerer typisk for formidling av teoretisk kompetanse, og er en rask måte å gjennomføre opplæring av mange personer på. Resultatene og progresjonen i kurset blir automatisk dokumentert, og oppfølging av elevene er enkelt og effektivt.

For alle kurs benyttes prøver, der eleven må vise et visst minimum av kompetanse for å bestå kurset.
Kursene kan gjennomføres når det passer eleven best.

Vi tilbyr følgende e-læringskurs: