PiD Solutions AS

Vi i PiD Solutions AS jobber med brannteknisk rådgivning gjennom hele bygningens levetid – fra P-prosjektering av brannsikkerhet, videre gjennom I– implementering av brannverntiltak, til D– driftsfasen av brannsikkerhetskonseptet; derav navnet PiD Solutions AS.

PiD Solutions AS ble dannet i 2011 av mennesker med lang erfaring innen brannrådgivning og HMS. Opprinnelig var tanken å digitalisere HMS-håndbøker og bygge et arkivsystem som skulle erstatte permer og papirer. På denne måten kunne vi sikre at byggets dokumentasjon alltid var lett tilgjengelig, at den var søkbar, og at håndboken enkelt og raskt kunne oppdateres.

I dag er vi 11 ansatte i PiD Solutions AS med bred kompetanse innenfor brann, HMS og teknologi. Vi tilbyr omfattende tjenester innen brannrådgivning, og våre digitale løsninger har funksjonalitet langt utover det originale arkivsystemet.

Du kan lese mer om våre produkter her, og våre tjenester her.

Kart med oversikt over våre kunder

Vi er landsdekkende

Vi er organisert med hovedkontor i Tønsberg i Vestfold og Telemark og avdelingskontor i Gjøvik i Innlandet. Kundene våre strekker seg fra Longyearbyen i nord til Mandal i sør – og til Norrköping i øst.

150.000+

Over 150.000 har tatt brannkurs på vår plattform PiD Kurs.

11.000+

Over 11.000 brukere benytter vårt internkontrollverktøy.

780+

Over 780 eiendommer har sikret godt systematisk sikkerhetsarbeid ved å bruke våre systemer.
Godkjent for ansvarsrett

Sentral godkjenning

Selskapet har sentral godkjenning for prosjektering (PRO), kontroll av brannteknisk konsept (UKPR) og samordnet kontroll av utførelse av brannverntiltak (KUT) i tiltaksklasse 3.
PiD Solutions AS har utarbeidet sjekklister og prosedyrer for ivaretakelse av plan- og bygningslovgivningen, brann- og eksplosjonsvernlovgivningen, IK-forskriften og forskrift om brannforebygging.