PiD Drift Mobile


Siden 2012 har vi benyttet QR-teknologi til gjennomføring av forskriftsmessig egenkontroll av tekniske og organisatoriske forhold på eiendommer. Med appen kan du enkelt gjennomføre kontrollrunder på dine bygg ved å scanne QR-koder som er satt opp på ulike kontrollpunkter. Dersom man oppdager feil, mangler eller avvik på kontrollpunktene kan man melde inn disse via appen – med mulighet til å legge ved et bilde av forholdet om ønskelig.

Ettersyn, kontroll og vedlikehold, feil, og infrastruktur
Det å opprettholde og drifte en bygning eller eiendom er en kompleks oppgave som innebærer mange utfordringer. Dette inkluderer å håndtere vedlikehold, sikkerhet, kommunikasjon med leietakere og mye mer. For å sikre at alt fungerer sømløst, oppfyller regelverk og gir en god opplevelse for alle involverte, krever grundig planlegging og koordinering.

Med vår innovative app kan du ta med deg kraften og funksjonaliteten fra skrivebordsversjonen av PiD Drift rett i lommen din. Nå kan du enkelt gjennomføre kontrollrunder, administrere oppgaver og lese informasjon fra arkivet.

I PiD Drift Mobile er det også funksjonalitet som gjør det mulig å rapportere feil, behandle feil, levere inn driftsskjemaer og holde oversikt over statistikk knyttet til leietakerskjemaer, alt fra din mobil. Send meldinger for å informere leietakerne dine om aktiviteter, få viktig informasjon om avtaler, og utforsk eiendommens infrastruktur. I infrastruktur får du detaljert innsikt i brukere, kontrollpunkter, FDV-komponenter og roller. Vi gir deg også full kontroll over brukere på eiendommen, slik at du kan håndtere dem sømløst.

Men det stopper ikke der - kursdeltakere i PiD Kurs er nå integrert i PiD Drift Mobile, her kan du behandle kursdeltakerlisten og du kan sende påminnelser direkte fra appen. Dette gjør administrasjonen mer effektiv enn noensinne.

Tett kontakt med våre kunder har lært oss viktigheten av at driftsavdelingen på eiendommen enkelt skal kunne kommunisere med leietakerne sine. Dette ønsker vi å tilrettelegge for, og som en kontinuerlig del av vår produktutvikling, vil vi snart lansere en ny, spennende tilpasning i PiD Drift Mobile. Leietakerne vil snart få tilgang til denne oppdateringen, som vil gjøre det enda enklere å gjennomføre egenkontroller, effektivisere kursdeltakerbehandling, forenkle utfylling av skjemaer og forbedre kommunikasjonen med leietakerne dine.

Vår fremste prioritet er å gjøre systematisk sikkerhetsarbeid enklere for deg. Med PiD Drift Mobile gir vi deg verktøyene du trenger for å drifte og administrere eiendommer på en mer effektiv og praktisk måte, rett fra din mobil. Dette sikrer ikke bare full oversikt over dine eiendomsressurser, men også at du alltid er oppdatert, uavhengig av hvor du befinner deg. Med vår app blir systematisk sikkerhetsarbeid en sømløs del av din daglige drift.


Ettersyn, kontroll og vedlikehold, feil, infrastruktur og avtaler

Moduler


Kontrollrunder Kontrollrunder

Med vår egenutviklede app til Android og iOS kan du gå kontrollrunder ved hjelp av QR-koder plassert i bygget. Dette er punkter som skannes og gir deg mulighet til å rapportere feil og mangler som avdekkes. Feil kan beskrives med bilder og tekst. Når du går en kontrollrunde har du også automatisk med deg historikken til alle kontrollpunktene. Du kan enkelt se hvilke feil som har blitt avdekket tidligere. En kontrollrunde kan defineres med et fast intervall. Dette gjør at det blir veldig oversiktlig å se hvilke kontrollrunder som er utført eller hvilke kontrollrunder som gjenstår i en gitt periode.

EKV EKV

Ettersyn-, kontroll- og vedlikeholdsmodulen gir deg muligheten til å planlegge og koordinere viktige oppgaver og inspeksjoner på eiendommen, samt utføre kontrollrunder ved hjelp av QR-koder for effektiv oppfølging av viktige komponenter. Denne allsidige modulen håndterer også varslinger for feil, skjemaer, avtaler og FDV-komponenter, og gir deg full oversikt over uleste meldinger som er blitt publisert på eiendommen, noe som gir en helhetlig løsning for administrasjon av eiendommene dine.

Oppgaver Oppgaver

Du kan opprette enkeltoppgaver eller gjentagende oppgaver med den integrerte oppgave-modulen. Her er det også mulig å legge til bilder, sjekklister, tilknytte avtaler og FDV-komponenter med mer. Ved å opprette en oppgave i PiD Drift eller i PiD Drift Mobile vil systemet følge opp oppgaven for deg. Varsel om opprettelse sendes til deltakerne. Deretter varsler systemet brukerne som er involvert i oppgaven om fremdriften, eller når fristen er i ferd med å utløpe. I EKV vil du kunne finne igjen oppgaven, og når den er fullført får deltakerne en varsling i appen. Alle utførte oppgaver blir lagret og all dokumentasjon blir ivaretatt i PiD Drift.

Feil Feil

I feil-modulen ligger alle innmeldte feil og avvik på bygget. Alle feil som er meldt inn fra skjemaer, kontrollrunder og leietakere lagres her. Du kan også behandle feil, gi tilbakemeldinger til innmelder, eller opprette oppgaver for å utbedre feil. Alle feil kan tagges og kategoriseres basert på type feil og alvorlighetsgrad. Det er også mulig å knytte feil til areal, FDV-komponenter og dokumenter. Dette gjør at du får muligheten til å dokumentere feilen grundig.

Infrastruktur Infrastruktur

Du får en oversikt over viktige elementer i organisasjonens drift. Dette inkluderer det meste av informasjon tilknyttet byggets arealer, i tillegg til brukere, kontrollpunkter, FDV-komponenter (Forvaltning, drift og vedlikehold) og eiendomsroller. Kontaktinformasjon til nøkkelpersoner på bygget er tilgjengelig i infrastrukturen. Man kan søke opp kollegaer eller leietakere direkte i appen, og man kan også sende ut tilbakestilling av passord dersom en bruker har glemt sin påloggingsinformasjon.

Kurs Kurs

Kursadministrasjonsmodulen gir deg muligheten til å holde deg kontinuerlig oppdatert om hvem som har gyldige eller ugyldige kursbevis på eiendommen din. Funksjonaliteten i denne modulen gjør det enkelt å administrere kursdeltakere og sende automatiserte påminnelser for å oppmuntre til fullføring av kurs. Kursmodulen tilbyr en sømløs tjeneste for å gjenopprette tapt passord for deltakerne, og gir deg full innsikt i hvilke spennende temaer og innhold som e-læringskursene på eiendommen inneholder.

FDV FDV

Riktig forvaltning, drift og vedlikehold forlenger levetiden og kvaliteten på komponenter. I denne modulen får du mulighet til å legge til komponenter under spesifikke temaer fra bygningsdelstabellen. Det kan lagres dokumenter som for eksempel bruksanvisninger eller vedlikeholds-rapporter fra eksterne leverandører. Du kan også knytte komponenter til QR-koder, feil, oppgaver og avtaler. Dette gjør det enklere å holde kontroll på vedlikeholdet.

Avtaleforvaltning Avtaleforvaltning

I avtalemodulen er det enkelt å følge opp alle avtaler knyttet til eiendommen eller foretaket. i PiD Drift kan du registrere flere typer avtaler, enten det er rammeavtaler eller leasingavtaler. Avtalen settes opp i en enkel veiviser hvor det legges inn alt av nødvendig informasjon, fra hvilken bygningsdel avtalen gjelder til estimert årlig kostnad. Få varsler når det nærmer seg utløpsdato eller oppsigelsesfrist, eller la systemet automatisk fornye en avtale for deg.

Skjema Skjema

Med skjema-modulen kan vi lage alle typer skjemaer. Systemet leveres med et utvalg av skjemaer som er tilgjengelig for brukerne. Vi skiller på “leietaker-skjema” og “drift-skjema”. Der hvor spørsmål i et skjema har svaralternativer kan vi markere og utheve skjema-besvarelser med avvik slik at det blir enkelt å se hva som må følges opp. Varsler kan også sendes til drift når noen registrerer et skjema, eller kun når det blir registrert et skjema med avvik eller feil. Vi har laget verktøy for å gjøre det å håndtere store mengder med skjema-besvarelser enkelt. Dette gjør jobben med å følge opp alle leietakere enkelt og effektivt.

Arkiv Arkiv

Kjernen i PiD Drift er arkivet, og all dokumentasjon om eiendommen lagres her. Det kan være alt fra branndokumentasjon, avtaler, FDV, HMS og internkontroller for å nevne noe. Vi har gjort det mulig å signere disse dokumentene digitalt for å kvalitetssikre at dokumentene som legges inn blir tatt hånd om. Arkivet støtter fil-versjonering og tagging. Når en ny versjon av en eksisterende fil blir lastet opp kan du enkelt beskrive endringene i dokumentet. Tagger bruker vi til å beskrive dokumentene som lastes opp slik at de blir enklere å finne igjen. Mappestrukturen er en mal vi har utviklet gjennom mange år i bransjen og du har mulighet til å supplere med egne mapper der hvor du har behov for det. Enhver mappe har egne rettigheter som definerer hvem som får se innholdet.

Kommunikasjon Kommunikasjon

Med meldinger har du mulighet til å nå alle brukere av systemet, slik som for eksempel leietakerne dine. Dette er et smart verktøy hvor du kan legge ut informasjon på ett eller flere bygg. En melding kan også knyttes mot et skjema som skal registreres. Det er mulig å sende meldingen på e-post til alle på bygget, eller til et utvalg av brukerne basert på brukertype. Man kan også velge å gjemme meldingene for noen av brukerne på et bygg.

Beredskap Beredskap

I appen har du rask og enkel tilgang til branninstrukser som tilhører eiendommen. Dette er nyttig dersom det går en alarm og man er usikker på hvordan man skal opptre. I denne modulen får du også rask tilgang til skjemaer eller andre dokumenter som omhandler beredskap.