QR-kode Smartbruk

Tore Nordahl

Av: Tore Nordahl,
Senior rådgiver/partner hos PiD Solutions AS

10.11.2020


Vi snakker om bruk av QR-koder som kan benyttes uten at de er en del av en kontrollrunde.
Nyttig tips for dere som allerede har etablert kontrollrunder og bruker QR-koder for å gjennomføre ulike kontroller. Det er også et tips til dere som enda ikke har tatt i bruk denne løsningen, men ønsker å gjøre et lite forsøk for å se om dette er noe for dere.

QR-kode utenom kontrollrunde

En vanlig kontrollrunde startes alltid ved å scanne en oppstartskode. Denne koden brukes til å markere oppstart av en kontroll, og lar deg velge hva slags type kontrollrunde du ønsker å gjennomføre.
Alternativt kan man også bruke oppstartskoden på en annen måte; f.eks. dersom man oppdager et avvik som man trenger å dokumentere, uten at man har noen QR-kode der avviket oppdages. Her kan oppstartskoden brukes for å registrere avviket. Scan koden, registrer en feil ved å dokumentere hva avviket gjelder og hvor avviket finnes - og send med et bilde av mangelen/avviket dersom det er relevant.

Hvorfor bruke QR-kode til å registrere feil og mangler?

Å benytte oppstartskoden til å registrere avvik, feil eller mangler viser at vi har kontroll, det viser hvordan vi kontrollerer og at det er dokumentert - alt ved bruk av en enkelt QR-kode. Feilen sendes automatisk til PiD Drift hvor den kan behandles.