Opplæring i koronatider

Thomas Stang Sætheren

Av: Thomas Stang Sætheren,
Rådgiver HMS/brannvern hos PiD Solutions AS

01.12.2020


Hvordan kan jeg drive opplæring i koronatider?

Det siste halvåret har vært spesielt for de aller fleste. Vi har måttet gjøre ting på helt andre måter, eller vært nødt til å utsette det vi normalt sett ville gjort. Allikevel er det viktig å huske på at kravene til brannopplæring og brannkompetanse er de samme før.

Grunnet covid-19 møter vi en del utfordringer tilknyttet opplæring i brannvern:

 • det er vanskelig å reise
 • det er vanskelig å møtes pga. krav til avstand mellom deltakerne, og antall samlede
 • det stilles store krav til lokaler, renhold og hygiene
 • bare det å møtes innebærer en risiko i seg selv

Hvordan kan vi løse dette?

 1. Vi kan ha opplæring over internett; samlinger på Teams eller Zoom for teoriundervisning
 2. Vi kan iverksette hygienetiltak som lar oss holde tradisjonelle kurs eller øvelser på en trygg måte

Slukkeøvelser og evakueringsøvelser er eksempler på tradisjonelle kurs som ikke kan flyttes over til opplæring over internett, og krever fysisk oppmøte.

Kan jeg holde tradisjonelle kurs i disse koronatider?

Ja, men vi må følge strengere retningslinjer enn tidligere. Helsedirektoratets retningslinjer for samling av mennesker er:

 • maksimalt 200 personer
 • minimum 1 meters avstand mellom alle deltakerne
 • Skjerpede hygienetiltak
 • Registrering av kontaktinformasjon
 • Det må være en ansvarlig arrangør

For at vi trygt skal kunne avholde kurs, samt overholde helsedirektoratets retningslinjer, betyr det at vi bør tilrettelegge ved å:

 • holde kurs i mindre grupper enn tidligere. På den måten oppfyller vi kravet om maks antall personer, samt at det er lettere å oppfylle kravet om 1 meters avstand.
 • benytte hansker dersom vi må berøre samme kontaktpunkter - f.eks. under en slukkeøvelse.
 • kjøre evakueringsøvelser utenom åpningstid når kundene ikke er til stede, slik at vi unngår å samle for mange mennesker på samme sted.