Eiendomsguiden - effektivisering av informasjon til leietakere

Tore Nordahl

Av: Tore Nordahl,
Senior rådgiver/partner hos PiD Solutions AS

10.06.2021


E-kurset “Eiendomsguiden”

I dette tipset fokuserer vi på å redusere og effektivisere tidsforbruket ved gjennomgang av rutiner ved eiendommen. Ved å benytte vårt e-læringsprogram sikres det at informasjonen som gis er identisk hver gang.

“Eiendomsguiden” er et «bli-kjent-kurs» for ansatte i senteret. Hensikten er både å ønske nye medarbeidere velkommen, samt informere om praktiske forhold knyttet til bygget.

Kurset er utviklet i samarbeid med driftsledere og inneholder et sett med tema. Alle sentre er forskjellige, så dette kurset tilpasses den enkelte eiendommen. Eiendomsledelsen kan også be om tilpasninger av tema ut ifra hvilken informasjon de ønsker å gi, samt hvilke fasiliteter som er tilgjengelige på eiendommen.
Tilleggene kan være:

  • tekst og beskrivelser
  • bilder
  • videoer

Sammen med eiendomsledelsen lager vi kurset, og kan tilby en unik løsning for hver eiendom.

Velg «Eiendomsguiden» dersom du ønsker å redusere tidsforbruket på intern opplæring og få en god oversikt over hvilke personer som har gjennomført opplæringen.

Eiendomsguiden er tilpasset roller og ansvar

Ikke all informasjon er nødvendig til alle ansatte, og “Eiendomsguiden” er tilpasset dette:

  • Trinn 1: Obligatorisk kurs for alle ansatte og ledere i alle virksomheter
  • Trinn 2: Obligatorisk påbygging for ledere i alle virksomheter

Krav

Gjeldende forskrifter forutsetter at eier formidler hvilke interne krav som gjelder for bruk av lokaler. Helt konkret pekes det på regler knyttet til brannsikkerhet.

Eiendomsledelsen må sørge for at korrekt og ensartet informasjon blir gjort kjent.

Kontakt

Dersom du ønsker dette aktivisert for din eiendom kan du ta kontakt med oss på post@pids.no, eller ved å benytte kontaktskjema nederst på denne siden. Vi kan også tilby demoversjon av “Eiendomsguiden”.

Dokumentasjon

Ved å benytte PiD Drift, PiD Prosjekt og PiD Kurs blir det enklere å planlegge, gjennomføre og dokumentere prosesser og sikre at ensartet informasjon blir gitt til alle som benytter bygget.