Grunnkurs i brannvern

Grunnkurs i brannvern

Grunnkurs i brannvern er ment å gi en kort innføring i brannvern for alle ansatte. Det primære målet er å rette fokus mot brannvern og brannvernarbeid. Vi mener dette best gjøres ved gjentatt informasjon. Kurset må derfor gjentas regelmessig.

Kurset inneholder informasjon om hvem som er ansvarlig for de forskjellige delene av brannvern på den angitte eiendommen. Det er viktig at den enkelte ansatte forstår både sin egen rolle i dette arbeidet, samtidig som de er klar over hvem man melder eventuelle avvik til.

Alle bygg har en rekke tekniske innretninger som skal forhindre at et branntilløp får dramatiske konsekvenser. En forutsetning for at disse skal virke er at de som oppholder seg i bygget ikke uforvarende setter dem ut av spill. Grunnkurs i brannvern tar derfor for seg hvordan den enkelte ansatte må forholde seg til branndører, rømningsveier og sprinkleranlegg.

Hva gjør du dersom brannalarmen går? Dette avhenger av hvordan brannvernet er organisert i det enkelte bygg. Kurset tar for seg de lokale branninstruksene som også kan finnes i PiD Drift.

For å holde kursene så konkrete som mulig har vi valgt å skille mellom grunnkurs i brannvern for forskjellige bygningstyper, basert på den aktivitet som foregår der. Vi har grunnkurs i brannvern for:

  • Kjøpesenter
  • Hotell- og serveringssteder
  • Industribygg
  • Næringsbygg (kontorbygg)

Vi lager også skreddersydde grunnkurs der det er nødvendig.

Grunnkursene kan med fordel forsterkes med spesialkurs for personer med utvidet ansvar (f.eks. avdelingsledere eller butikksjefer).