Kurs for eksterne håndverkere

Kurs for eksterne håndverkere

Ofte vil ombygginger føre til en økt brannrisiko. Denne risikoen kan reduseres ved at de som utfører arbeidet er kjent med grunnleggende forhold knyttet til brannvernet i den gjeldende bygningen. Brannkurs for eksterne håndverkere tar for seg hvordan ansvar og myndighet knyttet til brannvern fungerer på det aktuelle bygget. Kurset tar også for seg en gjennomgang av de grunnleggende branntekniske installasjonene i bygget.

Sist, men ikke minst gjennomgås ordensregler og branninstrukser som gjelder for bygget.

Kurset er tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk.