Administrasjon og ledelse av brannvern

Administrasjon og ledelse av brannvern

Å ha ansvar for å administrere og lede brannvernarbeidet i et bygg er en stor jobb. Som alle andre jobber krever denne også spesiell kompetanse. Ofte ser vi at kompetansen er større på forhold knyttet til økonomi og markedsføring enn for brannvern. Dette er naturlig da det er disse fagene som er de mest fremtredende. For raskt å komme inn i brannverndelen av jobben har vi utviklet et kurs som består av flere moduler som setter deg inn i administrasjon og ledelse av brannvernarbeid. Kurset går ikke dypt inn i alle detaljer, men er ment å fungere som en døråpner inn i et, for mange, nytt fag.