Risikoanalyse

Brannteknisk risikoanalyse

Risikoanalyser knyttet til brann- og brannsikkerhet dreier seg om å analysere risikoen spesifikk for det aktuelle bygget og/eller virksomheten. Dette for å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, hva konsekvensen av hendelsen kan være samt usikkerheten knyttet til hendelsene og konsekvensen av brann. Risikoanalysen skal danne et risikobilde for det aktuelle bygget og virksomheten.

Når skal det gjennomføres brannteknisk risikovurdering?

Innenfor brannteknisk rådgivning kan det være nødvendig å gjennomføre risikovurderinger i følgende situasjoner:

  1. Etablering av sikkerhetsnivå i eksisterende byggverk
  2. Dokumentasjon av brannteknisk konsept som fraviker preaksepterte løsninger
  3. Risikoanalyse knyttet til drift og virksomheter
  4. Risikoanalyse knyttet til særskilte situasjoner i byggverk som byggearbeider, arrangementer m.v. PiD Solutions AS har erfaring og kompetanse til å utføre risikoanalyser og vurderinger innenfor samtlige områder identifisert i punkt 1- 4.

Vi bistår deg med problemstillinger knyttet til risikoanalyse for ditt byggverk.

Kontakt oss for bistand til risikoanalyse ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor.