Kontroll av prosjektering

Kontroll av prosjektering

Ved enkelte tiltak er det krav om at det utføres uavhengig kontroll av den branntekniske prosjekteringen (KPR). Ved en uavhengig kontroll skal det kontrolleres at brannkonseptet følger teknisk forskrift med veiledning. Eventuelle fravik fra veiledningen skal være tilfredsstillende vurdert og dokumentert. Kontrollen må utføres av et foretak som er uavhengig av det som har utarbeidet brannkonseptet. Iht. veiledningen til SAK10, kap. 14, skal det alltid utføres uavhengig kontroll av prosjektering i tiltaksklasse 2 og 3 for brannkonsept.

PiD Solutions har sentral godkjenning i alle de tre tiltaksklassene og vi kan påta oss kontroll av brannteknisk prosjektering for alle typer oppdrag.

Kontakt oss for mer informasjon eller bestilling av uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering