Søknadsplikt?

Tore Nordahl

Av: Tore Nordahl,
Senior rådgiver/partner hos PiD Solutions AS

15.04.2021


Endringer og ombygginger av lokaler

Uansett om det dreier seg om mindre endringer eller større ombygginger, er det viktig at det på forhånd avklares hva som gjelder mht. om tiltaket er søknadspliktig eller ikke.

Søknadsplikt?

Vi tar utgangspunkt i en enkel og relevant problemstilling og ser på hvordan eiendomsledelsen må være oppmerksom på mulige krav som kan komme i forbindelse med planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av tiltaket.

Alle tiltak – både små og store - stiller krav til oppmerksomhet fra eiendomsledelsen.

PiD Solutions AS har utarbeidet et enkelt verktøy som kan benyttes for å avklare om tiltaket utløser søknadsplikt. Ved å kontakte oss kan vi introdusere denne løsningen og gjøre den tilgjengelig for dere.

I en serie med tips vil sette fokus på viktige forhold som du som eier og driftsansvarlig må være oppmerksom på.

  • Tid fra prosjektstart til at endrede lokaler kan tas i bruk er sannsynligvis den viktigste rammefaktoren.
  • De som utfører endringen kan også være en utfordring.
  • At det foregår normal drift i resten av eiendommen parallelt med ombyggingsarbeider er en utfordring.

Når lokalene er klare til bruk skal:

  • interne regler og instrukser skal formidles og forstås
  • nødvendig opplæring gjennomføres

Dokumentasjon

For å holde orden på alle prosesser er det viktig å sørge for at alle deler av prosjektet blir dokumentert. Ved å benytte PiD Drift, PiD Prosjekt og PiD Kurs blir det enklere å planlegge, gjennomføre og dokumentere prosesser. Våre systemer sikrer at ensartet informasjon blir gitt til alle som deltar i utviklingen av prosjektet, og til de som etter hvert skal benytte lokalene.

Spilletid

PiD Tips skal være korte påminnelser, men dette tipset varer i ca. 10 minutter.

PiD Tips serie – Publiseringsplan

Tema Publiseres
Byggherre Uke 14
Søknadsplikt Uke 15
Ombygging Uke 16
FDV-leveranse Uke 17
Overtakelse – Fullskala test Uke 18
Revisjon av evakueringsregime Uke 19
Informasjon til ny leietaker/ansatte Uke 20