Krav til brannopplæring

Thomas Stang Sætheren

Av: Thomas Stang Sætheren,
Rådgiver HMS/brannvern hos PiD Solutions AS

17.11.2020


Kompetanse er en nøkkelfaktor for å lykkes i brannvernarbeidet. Denne videoen viser hva de formelle kravene til opplæring og øvelser i brannvern, samtidig som den inspirerer til nye måter å tenke kompetanseutvikling på.

Hvorfor er det viktig med god brannopplæring?

Offentlige krav, sunn fornuft, liv, helse og arbeidsplasser. Dette er bare noen av stikkordene.

Forskriften om brannforebygging

Denne forskriften regulerer blant annet plikter til opplæring fordelt på eier og bruker av byggverk. Men hvem har ansvaret og hvordan er det fordelt?

Eier av bygget har en plikt til å informere brukerne om all informasjon som er relevant for brannvern. Eier skal også sørge for at alt brannvernarbeid er koordinert mellom brukerne av bygget.

Brukerne av bygget, som ofte er virksomhetsleder for leietaker, har ansvar for å sørge for at alle som arbeider i bygget og oppholder seg i bygget har tilstrekkelig kompetanse til å forebygge brann og opptre hensiktsmessig når det brenner.

Av praktiske årsaker er det ofte eier av bygget som koordinerer opplæringen, men etter forskriften er det brukerne som har ansvaret.

Hvordan skal opplæringen foregå?

Forskriften sier ingenting om hvordan opplæringen skal foregå. Du kan selv velge hvordan du ønsker å gjennomføre opplæringen. Du er derimot pålagt å dokumentere hva du har gjort, hvorfor du har gjort det og hva oppnådde du ved å gjøre det.

Må jeg ha slukkeøvelser?

Det avhenger av om det er relevant for deg. Hvis det er relevant hos deg så du det.

Må jeg ha evakueringsøvelser?

Det avhenger av hva du ønsker å oppnå. Det finnes alternativer som nettkurs, oppstykkede øvelser mot nøkkelpersoner, minikurs i grupper som er mer målrettet og tabletop-øvelser. Det viktigste er at du finner en løsning som virker for deg.

Hva må jeg gjøre med tanke på opplæring?

Det kreves av deg at du evaluerer opplæring og øvelser. Du må dokumentere det du har gjort og du må lære av de feilene som gjøres.