Ombygging, bygg i drift

Tore Nordahl

Av: Tore Nordahl,
Senior rådgiver/partner hos PiD Solutions AS

21.04.2021


Endringer og ombygginger av lokaler

Uansett om det dreier seg om mindre endringer eller større ombygginger, er det viktig at det på forhånd avklares hva som gjelder mht. om tiltaket er søknadspliktig eller ikke.

Dette tipset

I dette tipset fokuserer vi på viktige forhold ved gjennomføring av ombygginger og endringer av lokaler, samtidig som resten av eiendommen er i normal bruk.

Alle tiltak – både små og store - stiller krav til oppmerksomhet fra eiendomsledelsen.

Forenkling av kommunikasjonen mellom eiendom og prosjekt

PiD Solutions AS har utarbeidet et e-kurs for håndverkere. Ved å kontakte oss kan vi sette opp kurset for din eiendom og gjøre det tilgjengelig for dere.

Kurset kan benyttes ved alle typer prosjekter og vil være tilgjengelig for alle prosjekter som gjennomføres ved eiendommen.

I en serie med tips setter vi fokus på viktige forhold som du som eier og driftsansvarlig må være oppmerksom på:

  • Tid fra prosjektstart til at endrede lokaler kan tas i bruk er sannsynligvis den viktigste rammefaktoren.
  • De som utfører endringene kan også være en utfordring.
  • At det foregår normal drift i resten av eiendommen parallelt med ombyggingsarbeider er en utfordring.

Når lokalene er klare til bruk skal;

  • interne regler og instrukser formidles og forstås
  • nødvendig opplæring gjennomføres

Dokumentasjon

For å holde orden på alle prosesser er det viktig å sørge for at alle delene av prosjektet blir dokumentert. Ved å benytte PiD Drift, PiD Prosjekt og PiD Kurs blir det enklere å planlegge, gjennomføre og dokumentere prosesser. Våre systemer sikrer at ensartet informasjon blir gitt til alle som deltar i utviklingen av prosjektet, og til de som etter hvert skal benytte lokalene.

Spilletid

PiD Tips skal være korte påminnelser, men dette tipset varer i ca. 6 minutter.

PiD Tips serie – Publiseringsplan

Tema Publiseres
Byggherre Uke 14
Søknadsplikt Uke 15
Ombygging Uke 16
FDV-leveranse Uke 17
Overtakelse – Fullskala test Uke 18
Revisjon av evakueringsregime Uke 19
Informasjon til ny leietaker/ansatte Uke 20