Kontrollrunder med QR-koder

Tore Nordahl

Av: Tore Nordahl,
Senior rådgiver/partner hos PiD Solutions AS

01.02.2021


Våre programmerere utvikler stadig nye løsninger og funksjonalitet for å gjøre PiD Drift til et enda mer effektivt hjelpemiddel i forvaltning, drift, vedlikehold, kontroll og dokumentasjon.

I dette tipset viser vi en nyttig funksjonalitet som gir deg god oversikt over status mht. gjennomføring av kontrollrundene basert på bruk av QR-koder.

Dokumentasjon

I vårt arbeid med å utvikle programvaren søker vi å sikre en høyest mulig kvalitet på dokumentasjonen av utførte aktiviteter. Vi har definert 3 nivåer på grad av kvalitet på dokumentasjon, som legges til grunn i diskusjoner og bevisstgjøring av våre kunder;

 • Dokumentasjonsgrad – Lav
  Kontroll som gjennomføres ved bruk av skjema for registrering.

 • Dokumentasjonsgrad – Middels
  Kontroller ved bruk av QR-koder. Koder er plassert slik at de dekker hele områder og omfatter flere komponenter og systemer.

 • Dokumentasjonsgrad – Høy
  Kontroller ved bruk av QR-koder. Koder er plassert slik at de dekker alle systemer og komponenter.

Vårt råd er at man etablerer et kontrollregime som tilfredsstiller høyeste dokumentasjonsgrad.

Kontrollfrekvens

Valg av frekvens bygger på krav i eiendommens FDV, og må være dynamisk tilpasset risiko, systemets alder og interne bestemmelser. Endring av frekvens i eiendommens EKV-plan (plan for Ettersyn – Kontroll – Vedlikehold) må derfor bygge på dokumenterte erfaringer og vurderinger av det enkelte system, herunder alder, slitasje og rapporterte feil. Ettersom det er «Eier» som har ansvaret for at systemer og komponenter fungerer som forutsatt må det antas at endringer i kontrollfrekvens kun gjøres etter avtale med eier eller dennes representant iht. konsernets HMS-organisasjon. Når driftsorganisasjonen argumenterer for denne typen endringer vil statistikk fra gjennomførte kontrollrunder være en grundig støtte.

I dette tipset

Til slutt viser vi hvordan du kan:

 • benytte ukeoversikten i kontrollrundebildet i PiD Drift
 • endre presentasjonen slik at du kan få presentert en årsoversikt