Ombygging, FDV-leveranse

Tore Nordahl

Av: Tore Nordahl,
Senior rådgiver/partner hos PiD Solutions AS

28.04.2021


FDV-dokumentasjon

PiD Solutions AS har utviklet et verktøy som sikrer at dokumentasjon fra prosjekter blir ivaretatt på en systematisk måte:

  • Alle systemer og komponenter med angivelse av krav til ettersyn, kontroll og vedlikehold
  • Alle systemer og komponenter med angivelse av garanti og forventet levetid
  • Referat fra prosjektmøter
  • Tegningsdatabase
  • Kommunikasjon med myndigheter

Ved avslutning av prosjektet overføres alle dokumenter til PiD Drift «med et tastetrykk», for videre driftsoppfølging.

Bestemmelsen om at ansvarlig søker skal overlevere dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget til byggverkets eier mot kvittering, fikk stor oppmerksomhet da den trådte i kraft 1. juli 2010.

Hvorfor dette har blitt gjenstand for så stor oppmerksomhet, er nok mest sannsynlig fordi overlevering av FDV-dokumentasjon til byggverkets eier ble gjort til en forutsetning for å få ferdigattest.

Det presiseres at ansvarlig søker skal overlevere dokumentasjonen til byggverkets eier mot kvittering. Det er denne innskjerpelsen «mot kvittering» som har bidratt til økt fokus på FDV-dokumentasjon, og mange er usikre på hva dette egentlig omfatter.

Dette tipset

I dette tipset fokuserer vi på viktigheten av at byggherre beskriver forventningene til hva FDV-dokumentasjonen skal inneholde.

FDV-dokumentasjon er ment å være en «brukermanual» for samtlige forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver i hele byggverkets driftsfase. Dette gjelder alt personell som er knyttet til byggverket; ansatte/ beboere, rengjøringspersonell, vaktmestere samt håndverkere som eventuelt skal endre på en konstruksjon eller bygningsdel i løpet av driftsperioden.

FDV-dokumentasjon skal også være tilgjengelig for arkitekt og rådgivende ingeniør som skal endre byggverket i driftsfasen. Dette innebærer at all dokumentasjon som er relevant for det ferdige byggverkets aktører i driftsfasen skal være tilgjengelig ved overlevering av byggverket.

Dokumentasjon

For å holde orden på alle prosesser er det viktig å sørge for at alle deler av prosjektet blir dokumentert. Ved å benytte PiD Drift, PiD Prosjekt og PiD Kurs blir det enklere å planlegge, gjennomføre og dokumentere prosesser. Våre systemer sikrer at ensartet informasjon blir gitt til alle som deltar i utviklingen av prosjektet, og til de som etter hvert skal benytte lokalene.

Spilletid

PiD Tips skal være korte påminnelser, men dette tipset varer i ca. 6 minutter.

PiD Tips serie – Publiseringsplan

Tema Publiseres
Byggherre Uke 14
Søknadsplikt Uke 15
Ombygging Uke 16
FDV-leveranse Uke 17
Overtakelse – Fullskala test Uke 18
Revisjon av evakueringsregime Uke 19
Informasjon til ny leietaker/ansatte Uke 20