Revisjon

Thomas Stang Sætheren

Av: Thomas Stang Sætheren,
Rådgiver HMS/brannvern hos PiD Solutions AS

12.01.2021


Hvorfor revisjon?

Vi ser på revisjon av HMS-arbeid og internkontroll, med utgangspunkt i de formelle kravene til revisjonen. I tillegg til formalitetene vektlegges spørsmålet om du får uttelling for de ressurser du bruker på HMS-arbeid? Erfaringsmessig brukes det store ressurser uten at man vet hva man får tilbake i form av økt sikkerhet.

Hvordan utføre revisjon?

Revisjon av HMS-arbeidet kan utføres både internt og eksternt. For noen virksomheter er det viktig med ekstern revisjon for å beholde enkelte sertifiseringer, men for de aller fleste er dette et arbeid du har lov til å utføre selv. Om det er lurt å vurdere seg selv er et annet spørsmål.

Hvor ofte bør man ha en revisjon?

En revisjon behøver ikke å ta for seg alt arbeidet som blir gjort. Stikkprøver over tid vil fort avdekke om det er grunn til å iverksette tiltak, eller om dagens standard er god. Revisjonen kan bestå av både dokumentanalyse, fysisk kontroll av lokaler og ikke minst samtaler med nøkkelpersoner.

Vi foreslår en kombinasjon av dokumentrevisjon, befaring og intervjuer i en 3-års syklus.

Hvordan håndterer man avvik som avdekkes?

Det er ofte spørsmål om hva som skjer med eventuelle avvik som avdekkes av revisjonen. Hvem eier revisjonen og den informasjon som avdekkes. Det er bestiller av revisjonen som eier resultatet, og selv velger hva han ønsker å benytte denne til. Konfidensialitet er nødvendig for å sikre validitet i undersøkelsene.