Brannfarlige varer - del 2

Tore Nordahl

Av: Tore Nordahl,
Senior rådgiver/partner hos PiD Solutions AS

28.05.2021


I dette tipset fokuserer vi på kravene tilknyttet virksomheter som lagrer, håndterer og omsetter brannfarlige varer.

Krav
Gjeldende forskrifter forutsetter at virksomhetene selv har kontroll på hvordan regelverket skal praktiseres mht. lagring, oppbevaring og dokumentasjon - og ikke minst at den enkelte ansatte har tilstrekkelig kompetanse.

Dessverre er ikke veiledningen til forskriften helt konkret når det gjelder hvordan kravene skal praktiseres.

Der hvor det er flere leietakere samlet må eier (i praksis eiendomsledelsen) sørge for en samordnet dokumentasjon av:

  • hva som er lagret
  • hvor det er lagret

I noen tilfeller må det gjøres særskilte risikovurderinger.

Eier må også formidle hvilke interne krav som gjelder for lagring, plassering og varsling, dersom leietaker omsetter brannfarlige varer. Eiendomsledelsen må sørge for at korrekt og ensartet informasjon blir gjort kjent.

PiD Solutions har utarbeidet en helhetlig løsning med:

  • e-kurs tilpasset leietakers behov, herunder opplæring av både virksomhetens ledelse og ansatte
  • e-kurs tilpasset eiendomsledelsen
  • verktøy for registrering, samordning og dokumentasjon av prosesser

Kontakt

Dersom du ønsker dette aktivisert for din eiendom kan du ta kontakt med oss på post@pids.no, eller ved å benytte kontaktskjema nederst på denne siden.

Dokumentasjon

Ved å benytte PiD Drift, PiD Prosjekt og PiD Kurs blir det enklere å planlegge, gjennomføre og dokumentere prosesser. Våre systemer sikrer at ensartet informasjon blir gitt til alle som deltar i utviklingen av prosjektet, og til de som etter hvert skal benytte lokalene.