PiD Kurs som informasjonsplattform

Thomas Stang Sætheren

Av: Thomas Stang Sætheren,
Rådgiver HMS/brannvern hos PiD Solutions AS

24.11.2020


Ofte har man behov for å komme ut med kvalitetssikret informasjon til mange. Bruk av PiD Kurs gir muligheter for dette, samtidig som man også får bekreftet at informasjonen er mottatt og forstått.

Lik informasjon til alle

Ved hjelp av elektroniske kurs kan du enkelt nå ut til de leietakerne du ønsker med viktig informasjon. Vi kan sammen med deg utforme innholdet i kurset med tekst, bilder og video fra ditt bygg for å forsterke budskapet og forenkle læringsprosessen. Eksempler på hvor kurs kan være en god løsning:

  • Informasjon til nyansatte som skal jobbe på bygget
  • Retningslinjer for gjennomføring av kampanjer
  • Retningslinjer for tiltak mot Covid19
  • Retningslinjer for håndtering av tyveri, hærverk og voldshendelser

Dokumentasjon

Du vil få en full oversikt over alle som har gjennomført kurset i PiD Drift slik at du ved tilsyn kan henvise til rapporten.