Ettersyn, kontroll og vedlikehold (EKV)

Tore Nordahl

Av: Tore Nordahl,
Senior rådgiver/partner hos PiD Solutions AS

15.12.2020


Innenfor HMS og brannvern opplever vi ofte at begreper benyttes på forskjellig måte og gis forskjellig betydning.

Dette kan være viktig i kommunikasjonen med tilsynsmyndigheter, leietakere, rådgivere, forsikring og i forbindelse med inngåelse av avtaler med eksterne leverandører.

Konsekvensen kan være at virksomheten får avvik ved tilsyn til tross for at man har ivaretatt sine plikter iht. krav.

Krav

For å sikre at byggverket tilfredsstiller forutsetningene som er lagt til grunn i prosjektering og godkjenninger, må alle sikkerhetsinnregninger kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig.

Kontroll og vedlikehold er et grunnleggende krav til brannsikring av alle byggverk, uavhengig av hvem som eier byggverket og hva det brukes til.

Ansvar

Ansvaret for kontroll og vedlikehold av sikkerhetsinnretningene hviler på eier.

Eieren kan avtale at brukeren av byggverket eller andre skal gjennomføre kontrollen og vedlikeholdet, men eieren er likevel ansvarlig.

EKV-modellen

PiD Solutions har utviklet en modell for systematisk sikkerhetsarbeid basert på kravene i regelverket, og tilpasset dette i en funksjonell løsning hvor aktiviteter planlegges, dokumenteres, kontrolleres og følges opp på en oversiktlig måte.