Ombygging, revisjon av instrukser

Tore Nordahl

Av: Tore Nordahl,
Senior rådgiver/partner hos PiD Solutions AS

12.05.2021


I dette tipset fokuserer vi på viktigheten av å revidere instrukser, prosedyrer og rutiner etter at det er gjort endringer/ombygginger på eiendommen.

Forhold som utgjør potensiell fare må være identifisert gjennom risikoanalyse. Det er viktig å være oppmerksom på at instrukser løpende tilpasses:

  • aktuell risiko
  • variasjon i risiko
  • bruk av lokaler

Eiendomsledelsen må sørge for at gjeldende instrukser er dekkende for alle forhold, er systematisert, og gjort kjent for de som benytter bygget.

Vi i PiD Solutions har utarbeidet maler for utforming av instrukser, systematisering og e-kurs om sikrer at de formidles og dokumenteres på en ensartet måte.

Eksempel på instrukser:

instrukseksempel

Dokumentasjon

Ved å benytte PiD Drift, PiD Prosjekt og PiD Kurs blir det enklere å planlegge, gjennomføre og dokumentere prosesser. Våre systemer sikrer at ensartet informasjon blir gitt til alle som deltar i utviklingen av prosjektet, og til de som etter hvert skal benytte lokalene.

PiD Tips serie – Publiseringsplan

Tema Publiseres
Byggherre Uke 14
Søknadsplikt Uke 15
Ombygging Uke 16
FDV-leveranse Uke 17
Overtakelse – Fullskalatest Uke 18
Revisjon av evakueringsregime Uke 19
Informasjon til ny leietaker/ansatte Uke 20