Endringer i bestående byggverk

Tore Nordahl

Av: Tore Nordahl,
Senior rådgiver/partner hos PiD Solutions AS

07.04.2021


Endringer og ombygginger

«Alt går over – eller mer presist: Alt går over til noe annet». Dette sitatet fra forfatteren Ingvar Ambjørnsen er ganske dekkende for den situasjonen vi er i, og uttrykker et håp for fremtiden. Samtidig er det en beskrivelse av situasjonen mange eiendomsselskap og driftsselskap opplever.

Endringer i bestående byggverk

Til tross for utfordringene som vi har opplevd i 2020/2021, har mange eiendommer utnyttet tiden til oppgradering av lokaler, og gjennomføring av mindre og større ombyggingsprosjekter.

Dette stiller krav til oppmerksomhet fra eiendomsledelsen.

I en serie med tips vil vi sette fokus på viktige forhold som du som eier og driftsansvarlig må være oppmerksom på:

  • tid fra prosjektstart til at endrede lokaler kan tas i bruk er sannsynligvis den viktigste rammefaktoren
  • de som utfører arbeidet kan også være en utfordring
  • at det foregår normal drift i resten av eiendommen parallelt med ombyggingsarbeider er en utfordring

Når lokalene er klare til bruk skal:

  • interne regler og instrukser formidles og forstås
  • nødvendig opplæring gjennomføres

Dokumentasjon

For å holde orden på alle prosesser er det viktig å sørge for at alle deler av prosjektet blir dokumentert. Ved å benytte PiD Drift, PiD Prosjekt og PiD Kurs blir det enklere å planlegge, gjennomføre og dokumentere prosesser. Ved å bruke våre systemer kan man sikre at ensartet informasjon blir gitt til alle som deltar i utviklingen av prosjektet og til de som etter hvert skal benytte lokalene.

PiD Tips serie – publiseringsplan

PiD Tips skal være korte påminnelser, vanligvis inntil ca. 5 minutter. Dette første tipset er et unntak i så måte, ved at vi både presenterer publiseringsplanen og tar opp det første temaet “Byggherre”, derfor er spilletiden denne gangen ca. 13 minutter.

Tema Publiseres
Byggherre Uke 14
Søknadsplikt Uke 15
Ombygging Uke 16
FDV-leveranse Uke 17
Overtakelse – Fullskala test Uke 18
Revisjon av evakueringsregime Uke 19
Informasjon til ny leietaker/ansatte Uke 20