Introduksjon til QR-koder

Tore Nordahl

Av: Tore Nordahl,
Senior rådgiver/partner hos PiD Solutions AS

03.11.2020


Vi snakker om systematisk sikkerhetsarbeid, og bruk av QR-koder for å utføre kontroll.

Systematisk sikkerhetsarbeid

Systematisk sikkerhetsarbeid er et begrep som kommer fra HMS-forskriften og er nært knyttet opp mot kontrollbegrepet. HMS-forskriften sier mye om det å dokumentere. Det er en sammenheng mellom å drive systematisk sikkerhetsarbeid, vise at vi dermed har kontroll på det vi driver med, i tillegg til at det dokumenteres på en slik måte at vi kan se på det senere og trekke lærdom av det vi tidligere har avdekket.

Kontrollrunde ved hjelp av QR-koder

QR-koder er en enkel og effektiv måte å registrere eventuelle feil og mangler på, og blir automatisk lagret i PiD Drift. Alle registrerte feil ligger under oversikten over feil i PiD Drift og disse kan behandles etter at kontrollrunden er utført. Hva slags type kontrollrunde og hvilke punkter som skal sjekkes setter vi opp i samarbeid med dere.

Forskjellige typer kontrollrunder etter behov

  • Hver runde kan ha flere punkter
  • Kontrollrundene kan settes opp i ulike intervaller; f.eks. daglig, ukentlig, månedlig o.l.

PiD Drift

Kan benyttes til planlegging, dokumentasjon og oppfølging av alle typer driftsoppgaver - ikke bare det som går på brann. PiD Drift bidrar til å enklere kunne dokumentere at man driver med systematisk sikkerhetsarbeid.
Systemet forenkler arbeidet og gir deg kontroll på arbeidsoppgavene som skal utføres.