Praktiske kurs

Praktiske kurs

HMS består av et systematisk samspill mellom flere elementer. Ofte skilles det mellom tekniske og organisatoriske tiltak.
Vi mener at en av de viktigste suksessfaktorene for HMS-arbeidet er de ansattes kompetanse og holdninger.
PiD Solutions bruker derfor store ressurser på å gjennomføre opplæring av personell.

Når passer kurs og øvelser

Kurs og øvelser benyttes når det er viktig at personell handler rett i potensielt kritiske situasjoner. Alle våre instruktører har erfaring fra nødetatene og opplæring av disse, og er derfor erfarne med hvordan mennesker opptrer under stress. Kurs og øvelser benyttes for å få personell til å forstå hvordan de tekniske sikkerhetstiltakene fungerer og/eller betjenes. I forskrift om brannforebygging understrekes det betydningen av at brukere av bygg skal være informert om hvordan de tekniske tiltakene fungerer. Det er selvsagt også vesentlig at våre elever har god kjennskap til – og forståelse av – eget planverk for håndtering av kriser. Altfor ofte oppleves det at virksomheter har gode planer – som de som skal utføre det ikke vet om.

Tilpasning til kunde

Det er viktig at opplæringen er tilpasset den enkelte kunde og elevenes situasjon. Vi bruker mye ressurser på å få våre scenarioer så realistiske som mulig, slik at elevene får best mulig forståelse av hva de kan vente seg i en virkelig situasjon. Risikoforståelse og forventningsavklaring er sentrale begreper på våre kurs – spesielt innenfor brannvern.

Kombinasjon av metoder

All opplæring og øvelse må ha som hovedformål at læring skal finne sted. Vi synes dette er svært viktig, og forsøker derfor å spisse denne virksomheten for best mulig effekt. Vi har utviklet enkle modeller der vi benytter flere undervisningsmetoder for å oppnå best mulig resultat.

Dokumentasjon

Som kompetanseleverandør innen hele HMS-spekteret er dokumentasjon en selvfølge for all opplærings- og øvingsaktivitet. En godt planlagt øvelse kan også benyttes som test av tekniske og organisatoriske tiltak. Evalueringen og dokumentasjonen av øvelsen kan f.eks. danne grunnlag for risikoanalyse eller sertifisering.