Bistand ved tilsyn

Bistand ved tilsyn

Brannvesenet har plikt og hjemmel til å gå tilsyn med særskilte objekter. Denne plikten reguleres i § 13 i brann- og eksplosjonsvernloven.

Når brannvesenet kommer på varslet tilsyn ønsker mange bygningseiere å ha bistand fra en brannrådgiver som kjenner byggverkets forutsetninger og sikkerhetsrutiner.

Forhold vi kan bistå deg som eier med kan være:

  • Være til stede under selve tilsynet
  • Gjennomgå tilsynsrapport og kontrollere hjemmelsgrunnlaget
  • Foreslå fremdriftsplan for når og hvordan avvik skal lukkes
  • Bistå ved dialog med brannvesenet under hele tilsynsprosessen – fra varsel om tilsyn til lukking av siste avvik