Kontroll av utførelse

Kontroll av utførelse av brannverntiltak

I enkelte tiltak skal det utføres samordnet kontroll av utførelse av brannsikringstiltak (KUT). Ved kontroll av utførelse skal det kontrolleres at brannkonseptet følges i byggeprosjektet. Det må gjennomføres kontrollbefaringer gjennom de forskjellige fasene i byggeperioden, og eventuelle feil som avdekkes skal dokumenteres og rettes opp. Behov for antall kontrollbefaringer varier med tiltakets kompleksitet. Kontroll av utførelse kan gjennomføres av samme foretak som har utarbeidet brannkonseptet.

Iht. veiledningen til SAK10, kap. 14, skal det alltid utføres kontroll av brannteknisk utførelse i tiltaksklasse 2 og 3.