Instrukser

Instrukser ved brann og evakuering

PiD Solutions har lang erfaring med å utarbeide branninstrukser og organisering ved brannalarm. For større og mindre bygninger må ulike oppgaver som skal utføres ved en brannalarm fordeles. For å sikre at den enkelte leietaker er klar over sine arbeidsoppgaver må det utvikles særskilte instrukser for samtlige leietakere. Hovedformålet med særskilte instrukser er å sørge for at evakueringen foregår raskt, effektivt, sikkert og ikke minst med god kontroll i alle arealer/lokaler.

Våre instrukser kommer i plastmapper med nakkebånd og er skreddersydd for hver leietaker/areal. Disse oppbevares sammen med markeringsvest, et sted alle ansatte/brukere av bygningen eller lokalet kjenner til. På denne måten vil den ansvarlige enkelt kunne huske å gjennomføre alle punktene på instruksen i en evakueringssituasjon. På baksiden av instruksen benytter vi ofte bilder av den aktuelle særoppgaven som skal utføres ved en evakuering.

Kontakt oss for mer informasjon eller bestilling av branninstrukser ved å fylle ut kontaktskjema nedenfor.