PiD Solutions har oppdrag med å undersøke branner.

24.08.2023 Aktuelt
PiD Solutions har oppdrag med å undersøke branner.

Anders Arnhus

Tekst: Anders Arnhus,
Fagleder Brann ved PiD Solutions AS


PiD Solutions har oppdrag med å undersøke branner.

I dette inngår det å beskrive årsaker til brannvekst og brannspredning, oppdragene utføres etter bestilling fra forsikringsselskap og eiere.

Undersøkelsene bidrar til økt kunnskap om effekten av ulike brannverntiltak og dybdekunnskap til å beskrive effektive brannsikringstiltak i bestående og nye bygninger.

Branningeniørene i PiD Solutions opparbeider seg således unik fagkunnskap om branner, til nytte for oppdragsgiver gjennom rapporter og rådgivning. Erfaringene formidles også til fagmiljøet gjennom kurs og foredrag.