Stovner Senter

20.03.2016 Brannprosjektering
Stovner Senter

Tilbygg til og ombygging av bestående kjøpesenter med samlet areal på 48 000 m2. Ansvarlig for prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3. Oppdraget inkluderte rådgivning fra skissefase til ferdigattest. Bygningen var i bruk i hele prosjektfasen, risikovurdering av midlertidige person- og verdisikringstiltak inngikk i oppdraget.