Olav Thon Gruppen

01.12.2010 BrannprosjekteringKursPiD DriftPiD KursRisikovurdering
Olav Thon Gruppen

Siden 2010 har PiD Drift vært benyttet på OTG sine eiendommer i Norge. Olav Thon Gruppen arkiverer det meste i PiD; branntegninger, risikoanalyser, service-/vedlikehold – og kontrollavtaler på brannalarmanlegg, brann- og slukkeutstyr, samt elektrisk anlegg, ventilasjon, heis, legionella og skadedyr. Dokumenter etter forskjellige tilsyn og avviksrapporter lagres også der. De fleste eiendommene bruker også PiD app’en på kontrollrunder, og PiD Kurs for å gå grunnleggende brannkurs for alle ansatte – både på næringsbygg, hoteller og kjøpesentre. I 2018 begynte også OTG i Sverige å benytte PiD Drift på sine eiendommer.