PiD Drift Mobil 2.0

01.10.2016 PiD Drift
PiD Drift Mobil 2.0

Vår applikasjon er nå utvidet med et nytt brukergrensesnitt og en rekke nye funksjoner. Fra før var det mulig å gå kontrollrunder i bygg og laste ned dokumenter fra arkivet. Disse funksjonene er nå drastisk utvidet og vi har lagt til mange flere.

Kontrollrunder

Det er nå mulig å ha flere aktive kontrollrunder samtidig. Det er enkelt å hoppe ut av en for å fortsette på en annen. Dette gjør det mer effektivt å gjøre kontroller. Det er nå ingen begrensninger i hvor mange feil som kan registreres. Det er også mulig å se rapporter for tidligere kontroller i samme grensesnitt.

Skjema

Du har nå tilgang til alle skjema fra PiD Drift direkte på telefonen. Disse kan fylles ut på telefon og vil lagres på riktig plassering i arkivet i PiD Drift. Statistikk-verktøyet fra PiD Drift er også implementert i applikasjonen. Du vil nå kunne følge opp alle dine brukere og ha oversikt over hvem som har registrert hvilke skjema. Logg fra PiD Drift er også tilgjengelig slik at du enkelt kan føre en dialog med bruker som har registrert skjema.

Signaturer

Denne versjonen introduserer også digital signering av skjema. Dette gjøres ved at du sender en forespørsel til en bruker via e-post. Brukeren vil motta forespørselen inkludert skjema og får der mulighet til å signere.

Oppgaver

Det er nå mulig å administrere alle arbeidsoppgaver som ligger i PiD Drift fra telefonen. Ønsker du å opprette en oppgave kan du gjøre det også. Systemene våre tar da jobben med å følge opp og sørger for at oppdragstaker blir varslet når det skjer noe.

Arkiv

Arkivet har også fått en reel oppgradering. Det er nå mulig å forhåndsvise skjema som er registrert direkte i applikasjonen. Alle dokumenter er nå tilgjenglig for nedlasting og åpnes i en ekstern applikasjon som støtter gjeldende filformat. Fargekoder på mapper og støtte for versjonering er også på plass.

Kontaktpersoner

Alle brukere som er registrert på byggene du har tilgang til er enkelt tilgjengelig gjennom applikasjonen. Det er også mulig å sende nytt passord til alle brukere direkte herfra.

Beredskap

Vi har lagt til rette for at informasjon som er viktig i en beredskapssituasjon skal være enkelt tilgjengelig. Dette løser vi gjennom tagging av dokumenter og mapper som er relevante.

Varsler

Applikasjonen har fått støtte for push-notifications. Dette fører til at du vil/kan bli varslet når noe skjer. Egne innstillinger i applikasjonen lar deg bestemme hvilke varsler du mottar.

Dette er bare noen av nyhetene i den nye applikasjonen.