Skedsmo Senter

15.03.2017 BrannprosjekteringPiD Prosjekt
Skedsmo Senter

Tilbygg, sammenkobling av og ombygging av bestående bygningsmasse som består av kulturhus, næring og salgslokaler, samlet areal på 20 000 m2. Prosjektet innebar i tillegg etablering av parkeringsarealer under tilbygg og felles torg. Prosjektet ble ferdigstilt i 2017. Ansvar for prosjektering av brannkonsept fra forprosjekt til ferdigattest, tiltaksklasse 3. Prosjekteringsansvaret innebar i tillegg utredninger med hensyn til brannvesenets innsats og vannforsyning til området.