Asko Oslofjord AS

03.11.2017 Brannprosjektering
Asko Oslofjord AS

Ansvarlig for skissefase, forprosjekt og prosjektering av brannteknisk konsept i nivå A, tiltaksklasse 3. Prosjektet omfatter nyetablering av logistikklager for Buskerud og Vestfold. Bygningsmassen er på 25 000 m2 grunnflate og inneholder områder med høy grad av automatisering i høytlager, plukklager, kjøle- og fryselager. Teknisk bygg med kulvert, miljøstasjon og kontorbygg og solcelleanlegg på tak. Det er planlagt for 200 arbeidsplasser i bygningen. Planlagt ferdigstillelse i løpet av 2021.

Prosjekteringen inkluderer risikoanalyse og dokumentasjon av fravik fra preaksepterte løsninger gitt i TEK17.