Down Town

17.01.2017 Brannprosjektering
Down Town

Ansvarlig for prosjektering av brannkonsept for ombygging av bestående kjøpesenter og brannteknisk oppgradering av bygningsmassen. Samlet areal er 27 000 m2. Prosjekteringen inkluderte analyser for oppgradering av stålkonstruksjoner i tak, solcelleanlegg på tak, revisjon av rømningsstrategi og dimensjonerende persontall. Prosjektet ferdigstilles i 2019/2020.