PiD Drift – Mobil

Siden 2012 har vi benyttet QR-teknologi til gjennomføring av forskriftsmessig egenkontroll av tekniske og organisatoriske forhold på eiendommer. Med mobilappen kan du enkelt foreta kontrollrunder på dine bygg ved å scanne QR-koder som er satt opp på ulike kontrollpunkter. Dersom man oppdager feil, mangler eller avvik på kontrollpunktene kan man melde inn disse via appen – med mulighet til å legge ved et bilde av forholdet om ønskelig. I appen har du har også tilgang til andre moduler fra PiD Drift – arkivet, oppgaver, skjemaer og avvik.

Moduler


Kontrollrunder Kontrollrunder

Med vår egenutviklede app til Android og iOS kan du gå kontrollrunder ved hjelp av QR-koder plassert i bygget. Dette er punkter som skannes og gir deg mulighet til å rapportere tilbake feil og mangler som avdekkes. Feil kan beskrives med bilder og tekst. Når du går en kontrollrunde har du også automatisk med deg historikken til alle kontrollpunktene. Her kan du enkelt se hvilke feil og mangler som har blitt avdekket tidligere. En kontrollrunde kan defineres med et fast intervall. Dette gjør at det blir veldig oversiktlig å se hvilke kontrollrunder som er utført eller hvilke kontrollrunder som gjenstår i en gitt periode.

Oppgaver Oppgaver

Alle feil som rapporteres inn i systemet kan håndteres med den integrerte oppgave-modulen. Ved å registrere en arbeidsoppgave i PiD Drift vil systemet følge opp oppgaven for deg. Varsel sendes til oppdragstaker, og oppdragstakeren vil måtte akseptere denne via e-post. Deretter varsler systemet oppdragstakeren når fristen er i ferd med å utløpe. Når oppgaven er fullført får oppdragsgiveren beskjed via e-post eller på app (Android/iOS). Alle utførte oppgaver blir lagret i et arkiv og all dokumentasjon blir ivaretatt i PiD Drift.

Skjema Skjema

Med skjema-modulen kan vi lage alle typer skjemaer. Systemet leveres med et utvalg av skjemaer som er tilgjengelig for brukerne. Vi skiller på “leietaker-skjema” og “drift-skjema”. Der hvor spørsmål i skjema har svaralternativer kan vi markere og utheve skjema-besvarelser med avvik slik at det blir enkelt å se hva som må følges opp. Varsler kan også sendes til drift når noen registrerer et skjema, eller kun når det blir registrer med avvik/feil. Vi har laget verktøy for å gjøre det å håndtere store mengder med skjema-besvarelser enkelt. Dette gjør jobben med å følge opp alle leietakere enkelt og effektivt.

Arkiv Arkiv

Kjernen i PiD Drift er arkivet. All dokumentasjon om eiendommen lagres her. Det kan være alt fra avtaler, FDV, HMS og internkontroller for å nevne noe. Vi har gjort det mulig å signere disse dokumentene digitalt for å kvalitetssikre at dokumentene som legges inn blir tatt hånd om. Arkivet støtter fil-versjonering og tagging. Når en ny versjon av en eksisterende fil blir lastet opp kan du enkelt beskrive endringene i dokumentet. Tagger bruker vi til å beskrive dokumentene som lastes opp slik at de blir enklere å finne igjen. Mappestrukturen er en mal vi har utviklet gjennom mange år i bransjen og du har mulighet til å supplere med egne mapper der hvor du har behov for det. Enhver mappe har egne rettigheter som definerer hvem som får se innholdet.

Eiendommer Eiendommer

Dine eiendommer blir registrert i denne modulen og knyttet mot ditt foretak. Her definerer vi hvem som er driftsansvarlig og hvem som er HMS-ansvarlig i bygget. Disse får egne roller i PiD Drift og vil blant annet bli varslet når et skjema med feil blir registrert. Leietakere i bygget registreres i denne modulen, og det er også mulig å opprette alle etasjer, arealer og rom i bygget. Kontrollpunkter i bygget defineres i denne modulen og disse gir grunnlag for å kunne opprette kontrollrunder.

Feil Feil

I feil-modulen ligger alle innmeldte feil og avvik på bygget. Alle feil som er meldt inn fra skjemaer, kontrollrunder og leietakere lagres i denne modulen. Det er også her du behandler feil, gir tilbakemeldinger til innmelder, eller oppretter oppgaver for å utbedre feil. Alle feil kan tagges og kategoriseres basert på type feil og alvorlighetsgrad.

Beredskap Beredskap

I appen har du rask og enkel tilgang til branninstrukser som tilhører eiendommen. Dette er nyttig dersom det går en alarm og man er usikker på hvordan man skal opptre.

Kontakt Kontakt

Kontaktinformasjon til nøkkelpersoner på bygget er tilgjengelig i appen. Du kan søke opp kollegaer og ringe direkte fra appen. Man kan også sende ut tilbakestilling av passord rett fra appen dersom man har en leietaker eller kollega som har glemt sin påloggingsinformasjon.