Velkommen, Jan Tidemand Grosch

06.09.2021 Aktuelt
Velkommen, Jan Tidemand Grosch

Jan Tidemand Grosch startet i PiD Solutions som branningeniør i september 2021. Jan er utdannet byggingeniør fra NTNU Gjøvik og har en mastergrad fra Universitetet i Stavanger.